Ճապոնիայի կառավարության (MEXT) 2024թ.-ի «Բակալավրիատի ուսանողներ» և «Ուսանող-հետազոտողներ» կրթաթոշակներիի համար դիմումների ընդունումը բաց է

2023/5/12
Ճապոնիայի կառավարության (Կրթության, մշակույթի, սպորտի, գիտության և տեխնոլոգիաների նախարարություն, MEXT) 2024թ.-ի «Բակալավրիատի ուսանողներ» և «Ուսանող-հետազոտողներ» կրթաթոշակների համար դիմումների ընդունումը բաց է:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դիմելու ուղեցույցը, լրացնել դիմումների ձևերը և ներկայացնել Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանություն մինչև վերջնաժամկետի ավարտը: Հայաստանի Հանրապետությունից դիմորդներին փաստաթղթերը ներկայացնելու փուլում անհրաժեշտ չէ ներկայացնել առողջության վկայական (Health Certificate): Փաստաթղթերի զննումը հաջողությամբ անցած դիմորդնորը պարտավոր են ներկայացնել առողջության վկայականը մինչև քննության օրը։


Թերի դիմումներով դիմորդները չեն հրավիրվի քննության:

【Բակալավրիատի ուսանողներ】
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html

Ուսանող-հետազոտողներ
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 13 հունիսի, 2023թ. (երեքշաբթի)
Փաստաթղթերի դիտարկման արդյունքների հայտնում՝ 20 հունիսի, 2023թ. (երեքշաբթի)
Գրավոր քննություն և հարցազրույց՝ 27 հունիսի, 2023թ. (երեքշաբթի),  ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանատանը

*Դիմորդների թվից կախված՝ հարցազրույցը կարող է անցկացվել ավելի ուշ